آموزش مدیریت حرفه ای دیجیتال مارکتینگ

توضیحات

پس از برگزاری ۷ دوره جامع و ۲ دوره پیشرفته در حوزه دیجیتال مارکتینگ و جهت تخصصی تر شدن مباحث و استفاده مدیران از مباحث مدیریتی دیجیتال مارکتینگ، دوره مدیریت حرفه ای دیجیتال مارکتینگ ویژه مدیران طراحی و برگزار شد. در این دوره مباحث مهم مربوط به مدیریت، برنامه ریزی و راهبری دیجیتال مارکتینگ توسط مدیران موفق این حوزه ارائه شد. این دوره توسط فارغ التحصیلان با تجربه دانشگاه صنعتی شریف طراحی و برخی از مدرسین این دوره نیز از فارغ التحصیلان موفق دانشگاه صنعتی شریف، مدیران و اساتید باتجربه حوزه دیجیتال مارکتینگ بودند که در حوزه تخصصی خود به صورت عملی دارای تجربیات ارزشمندی هستند.

سرفصل

  • 11 بخش
  • 10:00:0