آموزش قوانین کار

توضیحات

یکی از موارد مشکل ساز برای کسب و کار ها مباحث قانون کار است. متاسفانه مدیران و کارفرمایان گرامی به دلیل عدم آگاهی از الزامات و حقوق و تکالیف کارگران و کارفرمایاندر قبال یکدیگر، همچنین انعقاد قراردادهای نادرست با پرسنل مدام درگیر شکایات کارگران در اداره کار هستند.

در این پکیج آکوزشی شما با تمام باید ها و نباید های قانون کار آشنا خواهید شد و می توانید با به کارگیری این موارد از شکایت کارگران علیه خود جلوگیری نمایید.

 

سرفصل

  • 8 بخش
  • 01:49:0