آموزش آموزش کاربردی نجاری

توضیحات

صنعت نجاری یا همان درودگری صنعتی است که از ابتدای شهرنشینی، انسان به آن پرداخته. سازندگان در و پنجره و مبلمان، کابینت سازان، خراطان و سازتراشان همه اعضای صنعت درودگری محسوب می شوند.

با دوره آموزش های ابتدایی نجاری می توانید مواردی کوچک از این صنعت که در خانه شما کاربرد دارد را فرا بگیرید.

سرفصل

  • 5 بخش
  • 01:25:0