آموزش کاشی کاری

توضیحات

کاشی کاری از جمله هنرهای تزئینی بناها که از هزاران سال پیش در تاریخ ها و تمدن های گوناگون به شکل های متفاوت در بناهای بزرگ دیده می شده، و امروز علاوه بر این بناهای عظیم در خانه های تمامی مردم نیز نقش نما شده است.
کاشی های ایرانی به چند دسته کاشی معرق، کاشی معقلی، کاشی مشبک، کاشی گره و کاشی خشتی یا همان هفت رنگ تقسیم می شد، اما با کسترش این صنایع در تمامی جهان امروزه شاهد ورود کاشی های مدرن از کشورهایی همچون ایتالیا و چین به داخل کشور هستیم.
با دوره آموزش های ابتدایی کاشی کاری می توانید مواردی کوچک از این هنر و لازمه هر خاه را جهت تعمیر، نگه داری و استفاده فرا بگیرید.

 

سرفصل

  • 5 بخش
  • 01:25:0