آموزش تعمیر و نگهداری سالانه منزل

توضیحات

همه ما در خانه خود هراز چندگاهی متوجه بروز مشکل برای تاسیسات منزل خود شده ایم، دلیل اصلی این موضوع را می توان عدم سرویس منظم این وسایل دانست، گاهی حتی با تمیزکاری چندوقت یک بار آنها می توانیم از فرسودگی زودهنگامشان جلوگیری کنیم.
البته گاهی هم پس از سرویس های منظم متوجه فرسودگی کامل آنها شده و ناچار به تعویض کامل آنها می شویم.
دانش سرویس عمومی منازل از جمله مهارت های عمومی هر فرد، چه زن و چه مرد است. با دوره آموزش های ابتدایی تعمیر سالانه منزل می توانید مواردی کوچک که جهت تعمیر و نگه داری وسایل عمومی و تاسیساتی منزل شما لازم و ضروری است را فرا بگیرید.

سرفصل

  • 17 بخش
  • 01:27:0