نیم نگاهی به این دوره

معرفی سخنران ها و مروری بر سمینار
هوش تجاری چیست؟
جمع بندی نهایی

مدرس دوره سمینار نرم افزار ها و تکنولوژی هوشمند بازاریابی و تبلیغات بخش سوم هوش بازاریابی مبتنی بر هوش تجاری


دکتر محمد وکیلی

ثبت‌نام در کلاس آفلاین

ارائه شده توسط هفت اورنگ
٢ ساعت٢٠،٠٠٠تومان

سرفصل دوره سمینار نرم افزار ها و تکنولوژی هوشمند بازاریابی و تبلیغات بخش سوم هوش بازاریابی مبتنی بر هوش تجاری


 • معرفی سخنران ها و مروری بر سمینار
 • هوش تجاری چیست؟
 • فرایند هوش تجاری
 • کارکرد هوش تجاری
 • هوش تصویری
 • ضرورت هوش تجاری
 • ساز و کار هوش تجاری ارائه دهنده مهندس سعیدی
 • هوش تجاری چگونه به ما کمک میکند؟
 • کلیپ: استفاده از منطق BI برای تعریف قوانین کسب و کار
 • توضیحات کلیپ
 • معرفی ابزار Tableau
 • کلیپ: BI چه کمکی در صنعت حمل و نقل هوایی چین کرده است؟
 • مشتریان تبلو
 • هوش بازاریابی
 • حلقه هوش بازاریابی
 • مکانیزم تدوین استراتژی بازاریابی چگونه است؟
 • مزایای هوشمندی در بازاریابی
 • کلیپ
 • مزایای استقرار سیستم بازاریابی و هوش تجاری
 • پیشنهاد ویژه
 • کار با نرم افزار
 • پرسش و پاسخ
 • جمع بندی نهایی
  بالای صفحه