آنچه در این دوره خواهید آموخت

با رشد فزاینده بازارهای B2B علاقه شرکت ها به فعالیت در این بازارها رشد چشمگیری پیدا کرده است. با توجه به تخصصی بودن نیازهای مشتری های سازمانی و همچنین پیچیده بودن تصمیم گیری در این نوع مشتریان، نقش فروش و مذاکره در این بازارها حیاتی می باشد. با عنایت به این مهم، دومین سمینار تخصصی مدیریت فروش و مذاکرات سازمانی (B2B) به همراه کارگاه های تخصصی، پنل تخصصی چگونگی افزایش فروش B2B و پنل پرسش و پاسخ با بهره گیری از اساتید و مدیران بنام و با تجربه این حوزه برگزار می گردد.

 

مدرس دوره آشنایی با سیستم های نظارت بر عملکرد سازمان و شبکه فروش B2B - کارگاه


نوید نادری
تحصیلات: مدیریت اجرایی MBA سازمان مدیریت صنعتی
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺸﺎوران ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر وﯾﺮا وﯾﮋن
ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺷﺮﮐﺖ زرﯾﻦ ﻏﺰال داﯾﺘﯽ
رﯾﯿﺲ واﺣﺪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺎﮐﺴﺎن
ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺎﮐﺴﺎن
نگاهی کوتاه

ثبت‌نام در کلاس آفلاین

ارائه شده توسط هفت اورنگ
٢ ساعت٣٠،٠٠٠تومان

سرفصل دوره آشنایی با سیستم های نظارت بر عملکرد سازمان و شبکه فروش B2B - کارگاه


  • آشنایی با سیستم های نظارت بر عملکرد سازمان و شبکه فروش B2B - کارگاه
  بالای صفحه