مدرس دوره فرصت های شغلی و تجاری آلمان و اتحادیه اروپا


بهزاد بوذری

ثبت‌نام در کلاس آنلاین

ارائه شده توسط هفت اورنگ
٨ ساعت٨٠,٠٠٠٣٠,٠٠٠تومان
تخفیف ویژه تخفیف ویژه یلدا

سرفصل دوره فرصت های شغلی و تجاری آلمان و اتحادیه اروپا


  • ویدیو سمینار روز اول - بخش اول
  • ویدیو سمینار روز اول - بخش دوم
  • ویدیو سمینار روز اول - بخش سوم
  • ویدیو سمینار روز اول - بخش چهارم
  • ویدیو سمینار روز دوم - بخش اول
  • ویدیو سمینار روز دوم - بخش دوم
  • ویدیو سمینار روز دوم - بخش سوم
  • ویدیو سمینار روز دوم - بخش چهارم
  بالای صفحه