سمینار تخصصی دیجیتال مارکتینگ
سمینار تخصصی دیجیتال مارکتینگ
مدرس : ...
مدت: ٨ ساعت ٦٠,٠٠٠
٣٠,٠٠٠
تومان
استراتژی ها و روش های قیمت گذاری و مدیریت تخفیفات
استراتژی ها و روش های قیمت گذاری و مدیریت تخفیفات
مدرس : ...
مدت: ٧ ساعت ٦٠,٠٠٠
٣٠,٠٠٠
تومان
آشنایی با سیستم های نظارت بر عملکرد سازمان و شبکه فروش B2B - کارگاه
آشنایی با سیستم های نظارت بر عملکرد سازمان و شبکه فروش B2B - کارگاه
مدرس : نوید نادری
مدت: ٢ ساعت ٣٠,٠٠٠
١٥,٠٠٠
تومان
آشنايي با انواع تكنيك هاي پيش بيني فروش در فروش هاي B2B - کارگاه
آشنايي با انواع تكنيك هاي پيش بيني فروش در فروش هاي B2B - کارگاه
مدرس : نوید نادری
مدت: ٦٠ دقیقه ٣٠,٠٠٠
١٥,٠٠٠
تومان
مذاکره و فروش تلفنی B2B - کارگاه
مذاکره و فروش تلفنی B2B - کارگاه
مدرس : احسان نصیری
مدت: ٢ ساعت ٣٠,٠٠٠
١٥,٠٠٠
تومان
تکنیک های گفتاری مستقیم و غیرمستقیم در مذاکرات B2B - کارگاه
تکنیک های گفتاری مستقیم و غیرمستقیم در مذاکرات B2B - کارگاه
مدرس : محمد حسین غوثی
مدت: ٢ ساعت ٣٠,٠٠٠
١٥,٠٠٠
تومان
بازاریابی و فروش دیجیتال در بازارهای B2B -کارگاه
بازاریابی و فروش دیجیتال در بازارهای B2B -کارگاه
مدرس : هاتف خرمشاهی
مدت: ٢ ساعت ٣٠,٠٠٠
١٥,٠٠٠
تومان
تکنیک های متقاعد سازی در فروش - کارگاه
تکنیک های متقاعد سازی در فروش - کارگاه
مدرس : بابک مروانی
مدت: ٢ ساعت ٣٠,٠٠٠
١٥,٠٠٠
تومان
سمینار مدیریت فروش و مذاکرات سازمانی
سمینار مدیریت فروش و مذاکرات سازمانی
مدرسین : فرزین فردیس، نوید نادری، علی عیاری، بابک مروانی، محمد حسین غوثی، اصغر امیری
مدت: ٩ ساعت ٣٥,٠٠٠
١٥,٠٠٠
تومان
  بالای صفحه