آنالیتیکس و تحلیل در بازاریابی دیجیتال با استفاده از گوگل آنالیتیکس
آنالیتیکس و تحلیل در بازاریابی دیجیتال با استفاده از گوگل آنالیتیکس
مدرس : ...
مدت: ٢ ساعت ٣٠,٠٠٠
١٥,٠٠٠
تومان
بهینه سازی موتور های جستجو ( سئو ) SEO
بهینه سازی موتور های جستجو ( سئو ) SEO
مدرس : ...
مدت: ٢ ساعت ٣٠,٠٠٠
١٥,٠٠٠
تومان
بازاریابی محتوا و ویدیو مارکتینگ
بازاریابی محتوا و ویدیو مارکتینگ
مدرس : ...
مدت: ٤ ساعت ٣٠,٠٠٠
١٥,٠٠٠
تومان
کشف مشتریان بالقوه در بازاریابی دیجیتال Lead Generation
کشف مشتریان بالقوه در بازاریابی دیجیتال Lead Generation
مدرس : ...
مدت: ٢ ساعت ٣٠,٠٠٠
١٥,٠٠٠
تومان
اینفلوئنسر مارکتینگ Influencer Marketing
اینفلوئنسر مارکتینگ Influencer Marketing
مدرس : ...
مدت: ٢ ساعت ٣٠,٠٠٠
١٥,٠٠٠
تومان
تبلیغات در گوگل Google Ads و تبلیغات آنلاین
تبلیغات در گوگل Google Ads و تبلیغات آنلاین
مدرس : ...
مدت: ٢ ساعت ٣٠,٠٠٠
١٥,٠٠٠
تومان
بازاریابی شبکه های اجتماعی
بازاریابی شبکه های اجتماعی
مدرس : ...
مدت: ٢ ساعت ٣٠,٠٠٠
١٥,٠٠٠
تومان
بازاریابی ایمیلی
بازاریابی ایمیلی
مدرس : ...
مدت: ٣ ساعت ٣٠,٠٠٠
١٥,٠٠٠
تومان
طراحی کمپین و اتوماتیک سازی فرایند بازاریابی و فروش دیجیتال
طراحی کمپین و اتوماتیک سازی فرایند بازاریابی و فروش دیجیتال
مدرس : ...
مدت: ٢ ساعت ٣٠,٠٠٠
١٥,٠٠٠
تومان
  بالای صفحه