نصب و پیکره بندی VMware vCenter Appliance
نصب و پیکره بندی VMware vCenter Appliance
مدرس : محمد مهدی نقدی ویشته
مدت: ٢ ساعت ٣٠,٠٠٠
١٥,٠٠٠
تومان
مجازی سازی با VMware vSphere 6
مجازی سازی با VMware vSphere 6
مدرس : محمد مهدی نقدی ویشته
مدت: ٢ ساعت ٥٠,٠٠٠
٢٥,٠٠٠
تومان
Open-e DSS7 for Virtualization
Open-e  DSS7 for Virtualization
مدرس : محمد مهدی نقدی ویشته
مدت: ٦٠ دقیقه رایگان  
  بالای صفحه