فرصت های شغلی و تجاری آلمان و اتحادیه اروپا
فرصت های شغلی و تجاری آلمان و اتحادیه اروپا
مدرس : بهزاد بوذری
مدت: ٨ ساعت ٨٠,٠٠٠
٣٠,٠٠٠
تومان
ویزای کاری آلمان.فرصتها و راهکارها
ویزای کاری آلمان.فرصتها و راهکارها
مدرس : بهزاد بوذری
مدت: ٤ ساعت ٤٠,٠٠٠
٢٠,٠٠٠
تومان
ثبت شرکت, صادرات و‌ تجارت, جذب سرمایه گذار از آلمان
ثبت شرکت, صادرات و‌ تجارت, جذب سرمایه گذار از آلمان
مدرس : بهزاد بوذری
مدت: ٤ ساعت ٦٠,٠٠٠
٢٥,٠٠٠
تومان
  بالای صفحه