مذاکره و فروش تلفنی B2B - کارگاه
مذاکره و فروش تلفنی B2B - کارگاه
مدرس : احسان نصیری
مدت: ٢ ساعت ٣٠,٠٠٠
١٥,٠٠٠
تومان
تکنیک های گفتاری مستقیم و غیرمستقیم در مذاکرات B2B - کارگاه
تکنیک های گفتاری مستقیم و غیرمستقیم در مذاکرات B2B - کارگاه
مدرس : محمد حسین غوثی
مدت: ٢ ساعت ٣٠,٠٠٠
١٥,٠٠٠
تومان
بازاریابی و فروش دیجیتال در بازارهای B2B -کارگاه
بازاریابی و فروش دیجیتال در بازارهای B2B -کارگاه
مدرس : هاتف خرمشاهی
مدت: ٢ ساعت ٣٠,٠٠٠
١٥,٠٠٠
تومان
تکنیک های متقاعد سازی در فروش - کارگاه
تکنیک های متقاعد سازی در فروش - کارگاه
مدرس : بابک مروانی
مدت: ٢ ساعت ٣٠,٠٠٠
١٥,٠٠٠
تومان
سمینار مدیریت فروش و مذاکرات سازمانی
سمینار مدیریت فروش و مذاکرات سازمانی
مدرسین : فرزین فردیس، نوید نادری، علی عیاری، بابک مروانی، محمد حسین غوثی، اصغر امیری
مدت: ٩ ساعت ٣٥,٠٠٠
١٥,٠٠٠
تومان
HSE در پروژه های عمرانی و کارگاه های ساختمانی
HSE در پروژه های عمرانی و کارگاه های ساختمانی
مدرس : سروش عشقی
مدت: ١٥ ساعت ٣٢٠,٠٠٠
٥٠,٠٠٠
تومان
سمینار نرم افزار ها و تکنولوژی هوشمند بازاریابی و تبلیغات بخش سوم هوش بازاریابی مبتنی بر هوش تجاری
سمینار نرم افزار ها و تکنولوژی هوشمند بازاریابی و تبلیغات بخش  سوم هوش بازاریابی مبتنی بر هوش تجاری
مدرس : دکتر محمد وکیلی
مدت: ٢ ساعت ٢٠,٠٠٠
١٠,٠٠٠
تومان
سمینار نرم افزار ها و تکنولوژی هوشمند بازاریابی و تبلیغات بخش دوم ابزار های تحقیق بازار دکتر ناصر پاشاپور
سمینار نرم افزار ها و تکنولوژی هوشمند بازاریابی و تبلیغات بخش دوم ابزار های تحقیق بازار دکتر ناصر پاشاپور
مدرس : ناصر پاشاپور
مدت: ٢ ساعت ٢٠,٠٠٠
١٠,٠٠٠
تومان
سمینار نرم افزار ها و تکنولوژی هوشمند بازاریابی و تبلیغات بخش اول تکنیک های بازاریابی هوشمند دکتر محمدرضا حبیبی
سمینار نرم افزار ها و تکنولوژی هوشمند بازاریابی و تبلیغات بخش اول تکنیک های بازاریابی هوشمند دکتر محمدرضا حبیبی
مدرس : دکتر محمدرضا حبیبی
مدت: ٢ ساعت ٢٠,٠٠٠
١٠,٠٠٠
تومان
  بالای صفحه