در این قسمت از  پیام های نهفته در لوگو، میخواهیم شرکت LG را بررسی نماییم.

لوگو قرمز رنگ شرکت LG هم از حروف برند ساخته شده وشما می توانید این حروف را در لوگو مورد نظر ببینید. اما اگر کمی دقت کنید مشاهده خواهید کرد که حرف L بینی و G نیمی از صورت را با هم ایجاد کرده اند. بعضی ها معنقدند این صورتک همان  نماد بازی PACMAN  است.