آیا می خواهید بدانید جمعیت هفت میلیاردی دنیا چه کار می کنند؟! با استفاده از اینفوگرافیک موجود به این به این موضوع پی ببرید.

 

50 درصد از جمعیت دنیا کار نمی کنند؟!!

تعجب نکنید ما این همه بیکار در دنیا نداریم. کودکان نیمی از جمعیت دنیا را تشکیل می دهند که هنوز به سن کار نرسیده اند.

 

به ازای هر 5 نفر 1 نفر کشاورزی می کند!

کشاورزی از روش های معمول و متداول تامین تغذیه افراد است.

نیاز های غذایی با استفاده از کشاورزی پاسخ داده می شود پس منطقی است که از هر 5 نفر یک نفر به پیشه کشاورزی مشغول باشد.

 

شما به چه کاری مشغول هستید؟!!!

منبع : zoomit