محققان دانشگاه لینز،اتریش اولین پای مصنوعی جهان را که قادر به شبیه سازی برخی از احساسات پای طبیعی است، توسعه می دهند.

استاد هوبرت Egger در کنفرانس وین که به صورت زنده پخش می شد، جزئیات چگونگی  این امر که محققان چگونه  توانستند پای یک انسان را توسط  یک  پروتز پا که احساسات را به پوشنده این پای مصنوعی ارسال می کند، تشریح نمود.

جزییات چگونگی این کار به شرح زیر است: پزشکان انتهای اعصاب را به سطح پوست به منظور دریافت سیگنال های پروتز شبیه ساز می رسانند. انتها عضو قطع شده به یک شفت که به شبیه ساز الکترونیکی متصل است و از شش سنسور تشکیل شده است متصل می گردد.با این کار شبیه ساز احساسات را از پای پروتزی دریافت می نماید. و استفاده کننده این دستگاه با حرکت و جابجایی پای خود حرکت انجام شده را احساس خواهد نمود.

برای مطالعه کامل این مطلب از این لینک استفاده نمایید.