Siri فعال

یکی از بزرگترین تغییرات صورت گرفته در iOS 9 برای آیفون و آیپد، Siri  می باشد.

در این نسخه از سیستم عامل، Siri به اصطلاح فعال تر شده است به این معنی که برای شما چیز هایی را که میخواهید بدانید  پیش از آنکه شما از وی بخواهید برای شما پیش بینی می نماید. این ویژگی شبیه Google NOW و Cortana ماکروسافت می باشد.

Siri جدید در میان اطلاعات مرتبط شما نظیر مکان، ایمیل ها، تقویم و ... به جستجو می پردازد و در پیش بینی های خود مورد استفاده قرار می دهد.

به طور مثال، Siri  جدید به تقویم شما نگاهی می اندازد و بر اساس اطلاعات ترافیکی به شما زمان حرکت به سمت جلسه مورد نظر را پیشنهاد می دهد.یکی دیگر از این قابلیت ها جستجو در میان ایمیل های شما به منظور شناسایی شماره های ناشناس می باشد.

همچنین بر اساس اینکه در چه زمانی قرار دارید به شما اپلیکیشن هایی را پیشنهاد می دهد و یا مکان هایی را جهت بازدید شما معرفی می نماید.