سر انجام ، مسیر های رفت و آمد به اپلیکیشن Apple Maps اضافه گردید.این ویژگی تنها برای 12 شهر در ابتدای کار فعال است و به گفته اپل در آینده نقشه های عبور و مرور توسعه خواهد یافت.

نقشه های عبور و مرور مدت زمان زیادی است که استفاده می گردد.نقص اطلاعات عمومی عبور و مرور یکی از مواردی است که مدیر عامل شرکت اپل، تیم کوک در سال 2012 به دلیل این کمبود عذر خواهی نموده است.