آموزش تعمیرات موبایل-مقاوت الکتریکی

مقاومت به قطعه ای گفته می شود که در مقابل عبور جریان و ولتاژ از خودمقاومت نشان میدهد و بصورت LEAD LM  و SMD دیده می شود و در بردهای موبایل تمامی قطعات بصورتSMD موجود بوده و دیده میشود . تمامی قطعات موجود در بردهای موبایل بصورت SMD می باشد، مقاومتها در روی بردهای تلفن همراه دارای کوتاهترین ارتفاع و کوچکترین قطعات روی برد هستند .

انواع مقاومت در بردهای موبایل :

1- مقاومت سرامیکی

که تعداد این مقاومتها در بردهای موبایل بیشترین مقدار میباشد و به رنگ مشکی براق میباشد .

2- مقاومت فیوزی

این مقاومتها بدلیل مقدار مقاومت کمی که دارند در مدار نقش فیوز را بازی می کنند و به رنگهای مشکی مات ، سبز ، آبی ، شیری یا کرم رنگ و یا نوشته (K) و یا (...) روی بردها مشخص می گردد . معمولا ایرادات این نوع مقاومتها بصورت فیزیکی بوده که بصورت دود زدگی ، سوختن برد ، شکستگی و ایراداتی از این نوع میباشد .

تست مقاومتهای سرامیکی :

تست این مقاومتها به این صورت می باشد که سلکتور مولتی متر را بر روی تست بیزر ( 300 ) قرار داده و دو سر سیمهای مولتی متر را به دو سر مقاومت میزنیم در این وضعیت نباید صدای بوق مولتی متر به صدا در آید.اگر بوق زد مقاومت سیم شده است .

تست مقاومتهای فیوزی و سبیل گربه ای :

سلکتور مولتی متر را بر روی رنج بازر قرار داده و به دو پایه مقاومت میزنیم . اگر صدای بوق به گوش برسد مقاومت سالم می باشد در غیر اینصورت مقاومت به مشکل برخورده است .

 

شناسایی مقاومتهای ناشناس

جهت شناسایی مقاومتهای ناشناس سلکتور مولتی متر را بر روی قسمت مربوط به اهم متر و پایین تر مقدار آن قرار داده و دو سر مولتی را به دو سر مقاومت میزنیم . در صورتی که عددی نشان نداد سوئیچ سلکتور را آنقدر بالا میبریم تا عددی نمایش داده شود در اینصورت عدد از LCD خوانده شده و واحد آن از محل قرار گیری سوئیچ سلکتور .