مشاوره تخصصی آنلاین

پلتفرم هفت اورنگ این امکان را به شما می دهد تا جلسات مشاوره خود را به صورت آنلاین برگزار کنید، این جلسات مشاوره تنها پذیرنده یک مشاور و یک نفر به مخاطب مشاوره در این جلسه است:

مشاهده جلسه نمونه

حضور به عنوان مشاور حضور به عنوان پذیرنده

چگونه می توانم یک جلسه مشاوره آنلاین برگزار کنم
  1. شما با پرداخت تنها 50 هزار تومان یک قرارداد یکساله جهت همکاری به عنوان مشاور با هفت اورنگ دریافت خواهید کرد.
  2. سپس لینک ثبت نام این جلسات جهت انجام عملیات ثبت نام در اختیار شما قرار خواهد گرفت.
  3. سهم شما به ازای هر ثبت نام در جلسه مشاوره 98% و مابقی 2% سهم پلتفرم جهت برگزاری و پشتیبانی آن خواهد بود.
قوانین
  • جلسات به صورت دو نفره با حضور یک مشاور و یک پذیرنده برگزار خواهد شد.
رویه تسویه

هر شنبه، ساعت 9 الی 14 مبالغ تسویه به حساب شبای شما واریز خواهد شد.