مجوزها، افتخارات و امکانات

هفت اورنگ با افتخار به تمامی دانشپذیران خود مدرک رسمی موسسه صدور گواهینامه ACS Registrars انگلستان و موسسه ICS Group کانادا در حیطه جغرافیایی کشورهای ایران ، عراق و کشورهای عربی منطقه (به غیر از پادشاهی عربستان سعودی ) و کشورهای آسیای مرکزی اعطا می نماید .

بیش از 2200 شرکت دولتی و خصوصی در ایران موفق به اخذ گواهینامه های فنی و سیستمی از شرکت ACS-ICS گردیده اند .

این شرکت دارای مجوز ارزیابی و ممیزی GMP برای واردات مواد غذائی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی از وزارت بهداشت و علوم پزشکی و همچنین مورد تائید صلاحیت از سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران برای فعالیت های آموزشی می باشد .

از جمله افتخارات دارندگان این مدرک، عبارت است از :

 • بزرگترین مرجع ارزیابی تامین کنندگان British Petroleum در دنیا
 • اولین مرجع اعتباربخشی شده UKAS در زمینه (ISMS (ISO27001 در ایران
 • مدیریت اولین پروژه HACCP خاویار ایران در سالهای 1377-1376
 • مدیریت اولین پروژه ISO 17025 آزمایشگاه ساپکو – ایران خودرو در سالهای 1379-1378
 • مدیریت اولین پروژه Codex Catering در کیترینگ های هواپیمائی و زمینی
 • اولین مرجع ارزیابی و صدور گواهینامه سیستم پایش رضایت مشتری (ISO 10004) در ایران
 • اولین مرجع ارزیابی و صدور گواهینامه ارزش برند (ISO 10668) در ایران
 • اولین مرجع ارزیابی و صدور گواهینامه اعتماد مشتریان (Trusted Brand Award) در ایران
 • مدیریت اولین پروژه GLP در آزمایشگاه های خاویار شیلات ایران در سالهای 1377-1376
 • اولین مرجع ارزیابی و صدور گواهینامه مدیریت خلاق (Innovator Manager) برای مدیران ایرانی
 • اولین مرجع ارزیابی و صدور گواهینامه صنعت خلاق (Innovator Industry) در ایران
 • اولین مرجع ارزیابی جوایز کیفیت در صنعت و خدمات (Quality/Service Award) در ایران