دکتر محمدرضا حبیبی

پروفایل

هر آنچه از من باید بدانید.

Mohammad Reza Habibi, Ph.D., specializes in new marketing trends such as digital and social media marketing as well as sharing economy. Dr. Habibi joined Mihaylo College as an assistant professor of Marketing in 2015. He holds a Ph.D. in Business Administration (Marketing major) from Concordia University, Canada. He previously received degrees in Industrial Engineering from Polytechnic of Tehran and IT management from Tarbiat Modares University, Iran. He has published several book chapters as well as artic

  • Research Interest: Digital Marketing, Brand Community, Social Media, Sharing Economy, Consumer Behavior
  • Teaching Interest: Digital Marketing, Marketing Analytics, Marketing Information Technology, Service and Global Marketing, Branding


درس های من

درس های ارائه شده من در پلتفرم هفت اورنگ.

تمامی این دوره ها آموزش های من می باشد و شما می توانید از طریق همین پلتفرم اقدام به ثبت نام این دوره ها نمایید.

گروه نام درس
بازاریابی و کسب وکار سمینار نرم افزار ها و تکنولوژی هوشمند بازاریابی و تبلیغات بخش اول تکنیک های بازاریابی هوشمند دکتر محمدرضا حبیبی