علی عیاری

پروفایل

هر آنچه از من باید بدانید.

حدود ۵۰۰۰ ساعت تجربه تدریس با موضوعات اصول بازاریابی، مدیریت فروش، مهارت های فروش، استراتژی های بازاریابی، بازاریابی، خدمات و موضوعات مرتبط با بازار و فروش

 • ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺑﺎﺯﺍﺭﯾﺎﺑﻲ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﺷﺮﮐﺖ ﺯﺭﯾﻦ ﻏﺰﺍﻝ
 • ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺑﺎﺯﺍﺭﯾﺎﺑﻲ ﻭ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭ ﻣﺪﯾﺮ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺎﮐﺴﺎن
 • ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺎﺯﺍﺭﯾﺎﺑﻲ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺎﮐﺴﺎن
 • ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺑﺨﺶ ﻣﺸﺎﻭﺭه ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﻨﻌتی
 • ﻣﺸﺎﻭﺭﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﺴﺐ ﻭ ﮐﺎﺭ ، ﺑﺎﺯﺍﺭﯾﺎبی ﻭ ﻓﺮﻭﺵ
 • ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎﺕ ﻣﺪﯾﺮﻩ ﺷﺮﮐﺖ ﮔﻠﺘﺎش
 • ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺎﺯﺍﺭﯾﺎﺑﻲ ﻭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﻨﻌتی
 • ﺭﺋﯿﺲ ﺩﻓﺘﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﯾﺰی ﺁﻣﻮﺯشی ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﻨﻌتی

 • مدرک فوق دیپلم ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺍﺟﺮﺍیی ﮔﺮﺍﯾﺶ ﺑﺎﺯﺍﺭﯾﺎبی

  ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﻨﻌتی

 • مدرک لیسانس مدیریت

  Middle East Technical Universit


درس های من

درس های ارائه شده من در پلتفرم هفت اورنگ.

تمامی این دوره ها آموزش های من می باشد و شما می توانید از طریق همین پلتفرم اقدام به ثبت نام این دوره ها نمایید.

گروه نام درس
بازاریابی و کسب وکار سمینار مدیریت فروش و مذاکرات سازمانی