محمد حسین غوثی

پروفایل

هر آنچه از من باید بدانید.

سوابق تدریس : از اساتید کمیته علمی بزرگترین همایش MBA ،DBA ماهان اساتید دوره های MBA در مدرسه کسب وکار ماهان سوابق مديريتی : مدرس اصول ، فنون و هنر مذاکره از سال 82 كتب علمی : کتاب اصول فنون و هنر مذاكره با نگرش بازار ايران (انتشارات بازاریابی) دام ها و بازیهای مذاکره ( در دست چاپ) ( انتشارات ماهان) آشنا به مباحث: استاد محمد حسین غوثی فروش و بازار يابي و طراحي برنامه استراتژيك بازاريابي آناليز ريسك تجاري و مذاكرات مربوطه روش های جمع آوری داده ها ( Data Gathering ) سيستم های مديريت كيفيت

  • موسس و مديرعامل و عضو هيات مديره كارخانه صنعتي موج انديشه نوين بسپار
  • مشاوره مذاكرات حرفه اي تجاري
  • مدرس اصول ، فنون و هنر مذاکره
  • مدير بازرگاني و نماينده مديريت شركت صنعتي بقا بسپار

  • مدرک لیسانس مديريت اجرایی

    سازمان مدیریت صنعتی


درس های من

درس های ارائه شده من در پلتفرم هفت اورنگ.

تمامی این دوره ها آموزش های من می باشد و شما می توانید از طریق همین پلتفرم اقدام به ثبت نام این دوره ها نمایید.

گروه نام درس
بازاریابی و کسب وکار سمینار مدیریت فروش و مذاکرات سازمانی
بازاریابی و کسب وکار تکنیک های گفتاری مستقیم و غیرمستقیم در مذاکرات B2B - کارگاه