هاتف خرمشاهی

پروفایل

هر آنچه از من باید بدانید.

مشاور حرفه ای پیاده سازی فضای کار دیجیتالی: • مشاور ارشد مدیر عامل شرکت مخابرات ایران • مدیر برند گروه مپنا • مدیر قراردادهای عمده و لیسانس گروه مپنا • مذاکره گر ارشد گروه مپنا در قراردادهای انتقال دانش از زیمنس و انسالدو • مشاور بازاریابی دیجیتال در شرکت مخابرات ایران و مپنا • مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت دیجیتال اول • دبیر کمیته برنامه ریزی راهبردی و تحول دیجیتال مخابرات و همراه اول • مدیر ارشد بازاریابی و فروش ERICSSON و NOKIA در ایراندرس های من

درس های ارائه شده من در پلتفرم هفت اورنگ.

تمامی این دوره ها آموزش های من می باشد و شما می توانید از طریق همین پلتفرم اقدام به ثبت نام این دوره ها نمایید.

گروه نام درس
بازاریابی و کسب وکار بازاریابی و فروش دیجیتال در بازارهای B2B -کارگاه