اصغر امیری

پروفایل

هر آنچه از من باید بدانید.

كارشناسی ارشد كارآفرينی كسب و كار دانشگاه تهران كارشناسی مهندسی صنايع دانشگاه صنعتی شريف

  • مدير برنامه ريزی و لجستيك شركت تاپ خودرو
  • مدير برنامه ريزی فروش و عمليات شركت بانی چاو (كاله)

  • مدرک فوق لیسانس كارآفرينی كسب و كار

    دانشگاه تهران

  • مدرک لیسانس مهندسی صنايع

    دانشگاه صنعتی شريف


درس های من

درس های ارائه شده من در پلتفرم هفت اورنگ.

تمامی این دوره ها آموزش های من می باشد و شما می توانید از طریق همین پلتفرم اقدام به ثبت نام این دوره ها نمایید.

گروه نام درس
بازاریابی و کسب وکار سمینار مدیریت فروش و مذاکرات سازمانی