احسان نصیری

پروفایل

هر آنچه از من باید بدانید.درس های من

درس های ارائه شده من در پلتفرم هفت اورنگ.

تمامی این دوره ها آموزش های من می باشد و شما می توانید از طریق همین پلتفرم اقدام به ثبت نام این دوره ها نمایید.

گروه نام درس
بازاریابی و کسب وکار مذاکره و فروش تلفنی B2B - کارگاه