لیست دروس

مشاهده اطلاعات...
 بلاک چین و ارز دیجیتال
250 هزار تومان
بازاریابی و کسب وکار

بلاک چین و ارز دیجیتال

مشاهده اطلاعات...
تاجر و ورشکستگی
350 هزار تومان
بازاریابی و کسب وکار

تاجر و ورشکستگی

مشاهده اطلاعات...
آیین و شیوه تنظیم قراردادها و اسناد تجاری
350 هزار تومان
بازاریابی و کسب وکار

آیین و شیوه تنظیم قراردادها و اسناد تجاری

مشاهده اطلاعات...
قوانین کار
350 هزار تومان
بازاریابی و کسب وکار

قوانین کار

مشاهده اطلاعات...
الفبای کارآفرینی
55 هزار تومان
بازاریابی و کسب وکار

الفبای کارآفرینی

مشاهده اطلاعات...
آموزش جامع بازاریابی بین المللی و صادرات در عصر دیجیتال
140 هزار تومان
بازاریابی و کسب وکار

آموزش جامع بازاریابی بین المللی و صادرات در عصر دیجیتال

مشاهده اطلاعات...
 در لینکدین حرفه ای باشید -دوره حرفه ای نکات و ترفند های Linkedin
85 هزار تومان
بازاریابی و کسب وکار

در لینکدین حرفه ای باشید -دوره حرفه ای نکات و ترفند های Linkedin

مشاهده اطلاعات...
سمینار تخصصی دیجیتال مارکتینگ
80 هزار تومان
بازاریابی و کسب وکار

سمینار تخصصی دیجیتال مارکتینگ

مشاهده اطلاعات...
استراتژی ها و روش های قیمت گذاری و مدیریت تخفیفات
80 هزار تومان
بازاریابی و کسب وکار

استراتژی ها و روش های قیمت گذاری و مدیریت تخفیفات

مشاهده اطلاعات...
آشنایی با سیستم های نظارت بر عملکرد سازمان و شبکه فروش B2B - کارگاه
30 هزار تومان
بازاریابی و کسب وکار

آشنایی با سیستم های نظارت بر عملکرد سازمان و شبکه فروش B2B - کارگاه

مشاهده اطلاعات...
آشنايي با انواع تكنيك هاي پيش بيني فروش در فروش هاي B2B - کارگاه
30 هزار تومان
بازاریابی و کسب وکار

آشنايي با انواع تكنيك هاي پيش بيني فروش در فروش هاي B2B - کارگاه

مشاهده اطلاعات...
مذاکره و فروش تلفنی B2B - کارگاه
30 هزار تومان
بازاریابی و کسب وکار

مذاکره و فروش تلفنی B2B - کارگاه

مشاهده اطلاعات...
تکنیک های گفتاری مستقیم و غیرمستقیم در مذاکرات B2B - کارگاه
30 هزار تومان
بازاریابی و کسب وکار

تکنیک های گفتاری مستقیم و غیرمستقیم در مذاکرات B2B - کارگاه

مشاهده اطلاعات...
بازاریابی و فروش دیجیتال در بازارهای B2B -کارگاه
30 هزار تومان
بازاریابی و کسب وکار

بازاریابی و فروش دیجیتال در بازارهای B2B -کارگاه

مشاهده اطلاعات...
تکنیک های متقاعد سازی در فروش - کارگاه
30 هزار تومان
بازاریابی و کسب وکار

تکنیک های متقاعد سازی در فروش - کارگاه

مشاهده اطلاعات...
سمینار مدیریت فروش و مذاکرات سازمانی
80 هزار تومان
بازاریابی و کسب وکار

سمینار مدیریت فروش و مذاکرات سازمانی

مشاهده اطلاعات...
سمینار نرم افزار ها و تکنولوژی هوشمند بازاریابی و تبلیغات بخش  سوم هوش بازاریابی مبتنی بر هوش تجاری
20 هزار تومان
بازاریابی و کسب وکار

سمینار نرم افزار ها و تکنولوژی هوشمند بازاریابی و تبلیغات بخش سوم هوش بازاریابی مبتنی بر هوش تجاری

مشاهده اطلاعات...
سمینار نرم افزار ها و تکنولوژی هوشمند بازاریابی و تبلیغات بخش دوم ابزار های تحقیق بازار دکتر ناصر پاشاپور
20 هزار تومان
بازاریابی و کسب وکار

سمینار نرم افزار ها و تکنولوژی هوشمند بازاریابی و تبلیغات بخش دوم ابزار های تحقیق بازار دکتر ناصر پاشاپور

مشاهده اطلاعات...
سمینار نرم افزار ها و تکنولوژی هوشمند بازاریابی و تبلیغات بخش اول تکنیک های بازاریابی هوشمند دکتر محمدرضا حبیبی
20 هزار تومان
بازاریابی و کسب وکار

سمینار نرم افزار ها و تکنولوژی هوشمند بازاریابی و تبلیغات بخش اول تکنیک های بازاریابی هوشمند دکتر محمدرضا حبیبی

مشاهده اطلاعات...
طراحی بوم کسب و کار
5 هزار تومان
بازاریابی و کسب وکار

طراحی بوم کسب و کار

قیمت اصلی : 10 هزار تومان