لیست دروس

مشاهده اطلاعات...
مدیریت حرفه ای دیجیتال مارکتینگ
225 هزار تومان
دیجیتال مارکتینگ

مدیریت حرفه ای دیجیتال مارکتینگ

مشاهده اطلاعات...
دوره جامع و تخصصی بازاریابی دیجیتال مجموعه سمینار و کارگاه
190 هزار تومان
دیجیتال مارکتینگ

دوره جامع و تخصصی بازاریابی دیجیتال مجموعه سمینار و کارگاه

مشاهده اطلاعات...
آنالیتیکس و تحلیل در بازاریابی دیجیتال با استفاده از گوگل آنالیتیکس
30 هزار تومان
دیجیتال مارکتینگ

آنالیتیکس و تحلیل در بازاریابی دیجیتال با استفاده از گوگل آنالیتیکس

مشاهده اطلاعات...
بهینه سازی موتور های جستجو ( سئو ) SEO
30 هزار تومان
دیجیتال مارکتینگ

بهینه سازی موتور های جستجو ( سئو ) SEO

مشاهده اطلاعات...
بازاریابی محتوا و ویدیو مارکتینگ
30 هزار تومان
دیجیتال مارکتینگ

بازاریابی محتوا و ویدیو مارکتینگ

مشاهده اطلاعات...
کشف مشتریان بالقوه در بازاریابی دیجیتال Lead Generation
30 هزار تومان
دیجیتال مارکتینگ

کشف مشتریان بالقوه در بازاریابی دیجیتال Lead Generation

مشاهده اطلاعات...
اینفلوئنسر مارکتینگ Influencer Marketing
30 هزار تومان
دیجیتال مارکتینگ

اینفلوئنسر مارکتینگ Influencer Marketing

مشاهده اطلاعات...
تبلیغات در گوگل Google Ads و تبلیغات آنلاین
30 هزار تومان
دیجیتال مارکتینگ

تبلیغات در گوگل Google Ads و تبلیغات آنلاین

مشاهده اطلاعات...
بازاریابی شبکه های اجتماعی
30 هزار تومان
دیجیتال مارکتینگ

بازاریابی شبکه های اجتماعی

مشاهده اطلاعات...
بازاریابی ایمیلی
30 هزار تومان
دیجیتال مارکتینگ

بازاریابی ایمیلی

مشاهده اطلاعات...
طراحی کمپین و اتوماتیک سازی فرایند بازاریابی و فروش دیجیتال
30 هزار تومان
دیجیتال مارکتینگ

طراحی کمپین و اتوماتیک سازی فرایند بازاریابی و فروش دیجیتال

مشاهده اطلاعات...
کمپین دیجیتال مارکتینگ و هدفگذاری مجدد
30 هزار تومان
دیجیتال مارکتینگ

کمپین دیجیتال مارکتینگ و هدفگذاری مجدد

مشاهده اطلاعات...
مفاهیم دیجیتال مارکتینگ چارچوب RACE
30 هزار تومان
دیجیتال مارکتینگ

مفاهیم دیجیتال مارکتینگ چارچوب RACE