لیست دروس

مشاهده اطلاعات...
دوره جامع و تخصصی بازاریابی دیجیتال مجموعه سمینار و کارگاه
120 هزار تومان
دیجیتال مارکتینگ

دوره جامع و تخصصی بازاریابی دیجیتال مجموعه سمینار و کارگاه

مشاهده اطلاعات...
آنالیتیکس و تحلیل در بازاریابی دیجیتال با استفاده از گوگل آنالیتیکس
15 هزار تومان
دیجیتال مارکتینگ

آنالیتیکس و تحلیل در بازاریابی دیجیتال با استفاده از گوگل آنالیتیکس

قیمت اصلی : 30 هزار تومان
مشاهده اطلاعات...
بهینه سازی موتور های جستجو ( سئو ) SEO
15 هزار تومان
دیجیتال مارکتینگ

بهینه سازی موتور های جستجو ( سئو ) SEO

قیمت اصلی : 30 هزار تومان
مشاهده اطلاعات...
بازاریابی محتوا و ویدیو مارکتینگ
15 هزار تومان
دیجیتال مارکتینگ

بازاریابی محتوا و ویدیو مارکتینگ

قیمت اصلی : 30 هزار تومان
مشاهده اطلاعات...
کشف مشتریان بالقوه در بازاریابی دیجیتال Lead Generation
15 هزار تومان
دیجیتال مارکتینگ

کشف مشتریان بالقوه در بازاریابی دیجیتال Lead Generation

قیمت اصلی : 30 هزار تومان
مشاهده اطلاعات...
اینفلوئنسر مارکتینگ Influencer Marketing
15 هزار تومان
دیجیتال مارکتینگ

اینفلوئنسر مارکتینگ Influencer Marketing

قیمت اصلی : 30 هزار تومان
مشاهده اطلاعات...
تبلیغات در گوگل Google Ads و تبلیغات آنلاین
15 هزار تومان
دیجیتال مارکتینگ

تبلیغات در گوگل Google Ads و تبلیغات آنلاین

قیمت اصلی : 30 هزار تومان
مشاهده اطلاعات...
بازاریابی شبکه های اجتماعی
15 هزار تومان
دیجیتال مارکتینگ

بازاریابی شبکه های اجتماعی

قیمت اصلی : 30 هزار تومان
مشاهده اطلاعات...
بازاریابی ایمیلی
15 هزار تومان
دیجیتال مارکتینگ

بازاریابی ایمیلی

قیمت اصلی : 30 هزار تومان
مشاهده اطلاعات...
طراحی کمپین و اتوماتیک سازی فرایند بازاریابی و فروش دیجیتال
15 هزار تومان
دیجیتال مارکتینگ

طراحی کمپین و اتوماتیک سازی فرایند بازاریابی و فروش دیجیتال

قیمت اصلی : 30 هزار تومان
مشاهده اطلاعات...
کمپین دیجیتال مارکتینگ و هدفگذاری مجدد
15 هزار تومان
دیجیتال مارکتینگ

کمپین دیجیتال مارکتینگ و هدفگذاری مجدد

قیمت اصلی : 30 هزار تومان
مشاهده اطلاعات...
مفاهیم دیجیتال مارکتینگ چارچوب RACE
15 هزار تومان
دیجیتال مارکتینگ

مفاهیم دیجیتال مارکتینگ چارچوب RACE

قیمت اصلی : 30 هزار تومان