لیست دروس

مشاهده اطلاعات...
Design module-Pipework application-PDMS
15 هزار تومان
نفت و گاز

Design module-Pipework application-PDMS

قیمت اصلی : 30 هزار تومان
مشاهده اطلاعات...
نقشه خوانی PFD & P&ID
15 هزار تومان
نفت و گاز

نقشه خوانی PFD & P&ID

قیمت اصلی : 30 هزار تومان
مشاهده اطلاعات...
PDMS ماژول Admin  پی دی ام اس ماژول ادمین
25 هزار تومان
نفت و گاز

PDMS ماژول Admin پی دی ام اس ماژول ادمین

قیمت اصلی : 50 هزار تومان
مشاهده اطلاعات...
HYSYS - نفت
20 هزار تومان
نفت و گاز

HYSYS - نفت

قیمت اصلی : 40 هزار تومان
مشاهده اطلاعات...
PDMS مقدماتی
25 هزار تومان
نفت و گاز

PDMS مقدماتی

قیمت اصلی : 50 هزار تومان
مشاهده اطلاعات...
ANSYS - نفت
25 هزار تومان
نفت و گاز

ANSYS - نفت

قیمت اصلی : 50 هزار تومان