لیست دروس

مشاهده اطلاعات...
نصب و پیکره بندی VMware vCenter Appliance
15 هزار تومان
مجازی سازی

نصب و پیکره بندی VMware vCenter Appliance

قیمت اصلی : 30 هزار تومان
مشاهده اطلاعات...
مجازی سازی با VMware vSphere 6
25 هزار تومان
مجازی سازی

مجازی سازی با VMware vSphere 6

قیمت اصلی : 50 هزار تومان
مشاهده اطلاعات...
Open-e  DSS7 for Virtualization
رایگان!
مجازی سازی

Open-e DSS7 for Virtualization