مختصری از ویدئو

این دوره مربوط به آموزش سمینار مدیریت فروش و مذاکرات سازمانی می باشد

  بالای صفحه